ODS s.r.o.

 

ODS s.r.o. je dopravná spoločnosť, ktorá poskytuje svoje prepravné služby od roku 1997.

Orientujeme sa na prepravy medzi Talianskom a krajinami Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Poľsko, Česko a Maďarsko)

Vykonávame celovozové prepravy, ale s rovnakou ľahkosťou zabezpečíme i dopravu menších množstiev tovaru.